XXV-III-1-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD

PORZĄDEK OBRAD XXV-III-1/2017 posiedzenia Zarządu

CZAS:           21 lutego 2017 roku na godz. 10.30

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

 
PORZĄDEK OBRAD:
  1. Przyjęcie porządku XXV-1-2017 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIV-6-2016 posiedzenia Zarządu z 29 grudnia 2016 roku.
  3. Przyjęcie informacji z oceny wniosków w naborze nr 1/2016 i nr 2/2016 przez Radę.
  4. Ustalenie terminu i porządku obrad Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków
  5. Przyjęcie projektów uchwał XX/2017 Walnego Zebrania Członków.
  6. Przyjęcie informacji z uzgodnieniach dotyczących realizacji POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY w zakresie rozwoju i promocji turystyki KRAINY KANAŁU ELBLASKIEGO
  7. Uwagi wnioski, sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 9 lutego 2017 roku.