Mikrodotacje PO FIO WML 2014-2016

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

2015 logo FIO v1

W latach 2014-2016 w obszarze działania Punktu Doradczego Warmia Mazury Lokalnie w Elblągu zostało zrealizowanych 27 mikroprojektów na łączną wartość 182.949,39 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 106.152,10 zł, wartość wkładu finansowego wyniosła 24 518,29 zł, niefinansowego 52.279,00 zł. W realizację było zaangażowanych 271 wolontariuszy, w tym 250 stałych. Uczestnikami mikroprojektów było 2.132 osoby, a odbiorcami 10.204 osoby.

W 2016 roku w konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie z powiatu elbląskiego zostało wybranych 10 wniosków na łączną wartość projektów 76.207,91 zł, w tym dotacja - 42.452 zł, koszty własne finansowe wyniosły 15.925,21 zł, a koszty rzeczowe - 17.837 zł. W realizacji mikrodotacji wzięło udział 141 wolontariuszy, w tym 129 stałych. Było 1.540 aktywnych uczestników i 6.342 odbiorców realizowanych zadań.

W 2015 roku zawarto 9 umów na realizację następujących zadań na wartość 63.840,02 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 36.649,54 zł. Koszty własne finansowe wyniosły 6.131,48 zł, a koszty rzeczowe - 21.059 zł. W realizacji mikrodotacji wzięło udział 64 wolontariuszy jednorazowych a 80 stałych. Było 265 aktywnych uczestników i 2.732 odbiorców realizowanych zadań

W 2014 roku w rejonie działania LGD Kanał Elbląski zrealizowano 8 projektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość 42.902,16 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 27.050,56 zł. Koszty własne finansowe wyniosły 2.461,60 zł, a koszty rzeczowe - 13.390 zł. W realizacji mikrodotacji wzięło udział 66 wolontariuszy jednorazowych a 41 stałych. Było 327 aktywnych uczestników i 1.130 odbiorców realizowanych zadań.

S.Pańczuk