Questingu ciąg dalszy

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszeniquestinge Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza  zainteresowanych partnerów (Lokalne Grupy Działania) do współpracy w realizacji planowanego projektu w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Tytuł planowanego projektu współpracy: Questingowy Projekt Współpracy II. Realizacja projektu współpracy planowana jest na 2017 rok. Zakres i cel projektu współpracy obejmuje opracowanie nowych ścieżek questingowych.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

1. Szkolenia;

2. Budowa i opracowanie ścieżek questingowych;

3. Strona internetowa;

4. Przygotowanie aplikacji mobilnych;

5. Wydruk questów, map.