Geocaching Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

1459259294

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych partnerów (Lokalne Grupy Działania) do współpracy w realizacji planowanego projektu w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Tytuł planowanego projektu współpracy: Geocaching Krainy Kanału Elbląskiego. Realizacja projektu współpracy planowana jest na 2018 rok. Zakres i cel projektu współpracy obejmuje wprowadzanie i zakładanie skrzynek geocachingu.

W ramach projektu przewidziane są następujące zadania:

1. szkolenia;

2. założenie skrzynek geocachingowych;

3. strona internetowa;

4. Konkurs z nagrodami za poszukiwania;

5. aplikacja geocachingu.