BORZYNOWO NA NOWO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PO FIOBORZYNOWO NA NOWO

W dniu 30 września 2016 r. grupa nieformalna „AKTYWNE BORZYNOWO” wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borzynowie zakończyła realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie. Zwieńczeniem owego projektu była organizacja uroczystości, na której Burmistrz Pasłęka, dr Wiesław Śniecikowski, złożył podziękowania realizatorom zadania. Wartość całego projektu wyniosła 8.210 zł, z czego ponad połowa, 4.600 zł, pochodziła z dotacji.

Projekt obejmował działania polegające na poprawie wizerunku wsi Borzynowo, jej rozpoznawalności i nauce świadomego osiągania celów oraz umiejętności współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne zbieranie eksponatów i majsterkowanie. W ramach realizowanego mikroprojektu "BORZYNOWO NA NOWO" mieszkańcy wsi wykonali m.in.: prace polegające na przygotowaniu świetlicy do malowania, prace heblarskie, składanie ławek i przygotowanie miejsca na ognisko. Mieszkańcy zaangażowali się w wyszukiwanie starych fotografii, które potem znalazły się na wystawie wraz z zebranymi eksponatami, pomocnymi do poznania historii Borzynowa. W tym celu powstała także kronika miejscowości.

Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Pozarządowych pod nazwą „Borzynowo na nowo” nie tylko zintegrował mieszkańców czy przyczynił się do remontu świetlicy, ale także był ogniwem do zapoczątkowania spotkań integracyjnych oraz chęci dalszego polepszania wizerunku miejscowości.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia pracy Borzynowian i jej efektów:

bb

bb1

bb6

bb2

bb3

bb4

bb5