PIONIERZY – FORPOCZTA BURSZTYNOWEGO PORTU

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PO FIOPIONIERZY – FORPOCZTA BURSZTYNOWEGO PORTU

W dniach od 13 do 15 sierpnia 2016 roku na elbląskiej Wyspie Spichrzów odbywała się plenerowa impreza historyczna „Powstaje port”. Około 200 odtwórców historycznych z Polski i Rosji uczestniczy w VII Międzynarodowym Festiwalu „Wikingowie z Truso w Elblągu”. Atrakcje takie jak: turnieje walk wojowników, pokazy ognia, bieg niewiast, czy występy zespołu muzyki dawnej a nawet rejsy łodziami Wikingów to atrakcje, których na imprezie dla turystów nie zabrakło. Organizatorem tego wydarzenia była Grupa Truso oraz Elbląska Spółdzielnia Socjalna Wehikuł Czasu, której partnerowała grupa Pionierzy Bursztynowego Portu, założona i funkcjonująca dzięki pomocy finansowej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt przewidywał:

- Utworzenie grupy: Pionierzy Bursztynowego Portu
- Zintegrowanie i zgranie grupy przez wspólne działania: samodzielne szycie kostiumów, przygotowanie oraz realizację festiwalu „Wikingowie z Truso w Elblągu”
- Nadanie osobowości prawnej poprzez zarejestrowanie fundacji dla otwarcia możliwości działań projektowych.
- Wzmocnienie, tworzenie i promowanie regionalnych produktów turystycznych „Bursztynowy Port ”, Międzynarodowy Festiwal „Wikingowie z Truso w Elblągu”oraz elbląskich marek światowych „Wikingowie”, „Bursztyn” i „Kanał Elbląski” poprzez działania historyczno-kulturalne.
- Promowanie historii, dorobku dziedzictwa i kultury Regionu Elbląskiego.

Pionierzy Bursztynowego Portu, grupa nieformalna, powstała między innymi dzięki środkom z FIO, stała się jednym z partnerów wieloletniego projektu pn. Bursztynowy Port – Alternatywny Ośrodek Kultury.

Utworzenie grupy miało na celu stworzenie przestrzeni dla samorealizacji i rozwoju młodych ludzi ze środowisk społecznie zaniedbanych. Poprzez działania grupy młodzież pracując, ucząc się i bawiąc zaangażowała się czynnie w działania kulturalne w mieście. Młodzi ludzie przygotowywani są do życia w społeczeństwie obywatelskim poprzez takie zabiegi, jak np. warsztaty samodzielnego szycia kostiumów, pomoc w organizowaniu i realizacja wspomnianego festiwalu Wikingów. Działacze promowali imprezę, przygotowywali cały teren pod festiwal, dyżurowali w trakcie jego trwania, udzielali informacji turystom i w końcu sprzątali po plenerowej zabawie. Sprzyjało to integracji i aktywizacji młodzieży, co było jednym z celów projektu dotowanego przez FIO.

Całkowita wartość projektu wyniosła 7.450 zł, a kwota dofinansowania PO FIO WML 5.000 zł. Projekt realizowała grupa "Pionierzy Bursztynowego Portu", natomiast wnioskodawcą było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Poniżej zdjęcia z warsztatów samodzielnego szycia kostiumów oraz z Plenerowej Imprezy Historycznej „Powstaje Port - VII Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso"

fpfp2

fp3

fp5

fp4