Wnioski przekazane do dalszej oceny w UM WW-M

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow27 grudnia 2016 roku zostało przekazanych 28 wniosków w projektach indywidualnych z naboru 1/2016, jeden wniosek na projekt grantowy "Rowerowy zawrót głowy" sporządzony na podstawie 8 wniosków o powierzenie grantu i dwa wnioski na operacje własne KE LGD.

Spośród 28 wniosków aplikacyjnych 7 dotyczyło podejmowania działalności gospodarczej, 5 - rozwijania działalności gospodarczej, 7 - dróg publicznych, 7 - infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 1 - promocji, 1 - dziedzictwa lokalnego.

Od oceny Rady wpłynęły 3 odwołania, które Zarząd KE LGD przekazał do dalszego rozpatrzenia Zarządowi Województwa W-M.

Dalszą oceną merytoryczną wniosków wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia zajmie się Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

S.Pańczuk