XXIV-III-6-2016 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

logo

Zapraszam na XXIV-III-6/2016 posiedzenie Zarządu 29 grudnia 2016 roku, godz. 10.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD XXIV-III-6/2016 posiedzenia Zarządu

CZAS:           29 grudnia 2016 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
  1. Przyjęcie porządku XXIV-6-2016 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIII-5-2016 posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie protestu od decyzji Rady w naborze wniosków w konkursie nr 1/2016.
  4. Sprawy kadrowe KE LGD.
  5. Sprawy finansowe KE LGD.
  6. Uwagi wnioski, sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
Stanisława Pańczuk