II-III-2016 posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2Na 20 grudnia 2016 roku, godz. 10.00 w Elblągu ul. Komeńskiego 40, sala Nr 8 zostało zwołane posiedzenie Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. W porządku obrad przewidziano:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady I-III-2016 z 01-02 grudnia 2016 roku.

4. Informacja o przyjęciu informacji o wynikach wyboru i oceny operacji i zadań z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i LSR OW KE 2015-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia wraz uzasadnieniem w ramach
naboru nr 1/2016 i nr 2/2016, po posiedzeniu Rady 01-02.12.2016 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia kwot wsparcia beneficjentów będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia List rankingowych wniosków w naborze nr 1/2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia List rankingowych wniosków w naborze nr 2/2016.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 
S.Pańczuk