Pytania i odpowiedzi do naboru wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

logo leader

Kolejny nabór wniosków dopiero za około pół roku, ale warto korzystać z odpowiedzi zanim podejmie się decyzję o złożeniu wniosku o wsparcie i wyda pieniądze na ekspertów od "pisania wniosków". 

Poniżej przesyłam link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.  ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

S.Pańczuk