Lista wniosków po weryfinacji wstępnej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW-2014-2020-logo-kolor 2Poniżej zamieszczam listę wniosków po weryfikacji wstępnej. W projektach indywidualnych jeden wniosek nie wymagał uzupełnień, pięć wniosków,  podlega odrzuceniu na etapie weryfikacji wstępnej, 32 wnioski - wezwano wnioskodawców do uzupełnienia.  

W projektach grantowych jeden wniosek nie podlega uzupełnieniu, osiem wniosków podlega uzupełnieniu na etapie weryfikacji wtępnej.

S.Pańczuk