I-III-2016 posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW-2014-2020-logo-kolor 2Na 1-2 grudnia 2016 roku zostało zwołane i posiedzenie Rady Stowarzyszenia III kadencji. Poniżej zamieszczam Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia. Do oceny wpłynęło 49 wniosków, trzy wnioski nie przeszły weryfikacji wstępnej. Rada ma do wyboru i oceny 46 wniosków, w tym 35 wniosków w projektach indywidualnych, 9 w projektach grantowych, 2 w operacjach własnych KE LGD.

W projektach grantowych 6 wniosków dotyczy budowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 2 promowania obszaru objętego LSR OW KE, 1 wzmocnienia kapitału społecznego.

Dwie operacje własne LGD dotyczą tworzenia Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego i Wsi tematycznych Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk