XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD22 listopda 2016 roku odbedzie się XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu zgodnie z porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD XXIII-III-5/2016 posiedzenia Zarządu

CZAS:           22 listopada 2016 roku na godz. 10.30

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Przyjęcie porządku XXIII-5-2016 obrad posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII-4-2016 posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie dokumentacji pod obrady posiedzenia Rady 1 i 2 grudnia 2016 roku.
 4. Przyjęcie informacji z naboru wniosków w konkursach 1/2016 i 2/2016/G.
 5. Porządkowanie spraw członkostwa w Stowarzyszeniu (5 nowych deklaracji członkowskich).
 6. Decyzja w sprawie opracowywanych wniosków przez Biuro KE LGD w sprawie:

6.1. Budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Kanału Elbląskiego - wniosek do Ministra Sportu i Turystyki.

6.2. Wsi tematycznych - wniosek w ramach operacji własnej KE LGD.

6.3. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - wniosek w ramach operacji własnej KE LGD.

6.4. Produktu lokalnego - projekt współpracy Polska-Hiszpania 5 LGD.

6.5. Produktu turystycznego - projekt współpracy z LGD Ziemia Lubawska.

 1. Informacja o realizacji harmonogramu Planu Komunikacji na 2016 rok.
 2. Przyjęcie harmonogramu realizacji Planu Komunikacji w 2017 roku.
 3. Sprawy kadrowe KE LGD.
 4. Sprawy finansowe KE LGD.
 5. Uwagi wnioski, sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
 S.Pańczuk