Wyniki realizacji mikroprojektów FIO 2016

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

2015 logo FIO v1

W ciągu trzech lat realizacji mikroprojektów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie zaowocowało w powiecie elbląskim i mieście Elblągu 27 dotacjami na wartość ogółem 106.152,10 zł. Ogółem wartość 27 mikroprojektów wyniosła 182.949,39 zł, wkład własny finansowy wynióśł 24.518,29  zł, a niefinansowy 52.279 zł. W realizację zadań zaangażowało się 504 wolontariuszy. Było 1352 uczestników mikroprojektów i 10.604 odbiorców tych  projektów. Wszystkie mikroprojekty są opisane pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/projekty-8/inne-projekty.html

S.Pańczuk