Rewitalizacja Drulit

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

logo kke jpgFundacja Kanał Elbląski - Drulity - Wspólna Historia znalazła się na pierwszym miesjcu w ocenie wniosków w naborze RPO Warmia Mazury. Wniosek "Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i turystyczne zabytkowych obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego w Drulitach" uzyskał 54 pkt. Wartość projektu wynosi  11 117 544,85 zł. Wartość dofinansowania wynosi 4 102 605,69 zł. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest partnerem w tym projekcie.logo leader

S.Pańczuk