Ogłoszenie o naborze wniosków w projekcie grantowym

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW-2014-2020-logo-kolor 2Od 24 października do 14 listopada 2016 roku trwa nabór wniosków nr 2-2016-G w działaniu 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2013 na zadania w projekcie grantowym pt. "Rowerowy zawrót głowy".

Poniżej zamieszczam dokumenty dotyczące naboru wniosków na zadania w projekcie grantowym.

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/322-2-2016-g.html

Warunki brzegowe:

1)Termin składania wniosków od 24 października do 14 listopada 2016 roku, w dniach roboczych, w godzinach pracy Biura KE LGD, tj. od 7.00-15.00.

2) 20% środków w projekcie grantowym skierowanych jest do jednostek sektora finansów publicznych, a 80% do organizacji pozarządowych.

3) Zakres tematyczny Projektu grantowego to: "ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY".

4) Planowane wskaźniki: 2 zadania dot. szkoleń, 6 zadań dot. budowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 2 zadania promocyjne.

5) Kwoty dofinansowania: szkolenia - 10.000 zł, inwestycje - 30.000zł, impreza - 20.000 zł, publikacja i aplikacja mobilna - 30.000 zł.

6) Intensywność pomocy: JSFP - 63,63%, NGO - 90%.

7) Wnioskodawcami mogą być podmioty z obszaru KE LGD.

S.Pańczuk