Ogłoszenie o naborze wniosków działanie 19.2 PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW-2014-2020-logo-kolor 2Od 24 października do 14 listopada 2016 roku, w dniach roboczych, w godzinach pracy BIURA Kanał Elbląski LGD, tj. 7.00-15.00 trwa nabór wniosków w działaniu 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2013.

Poniżej zamieszczam dokumenty dotyczące innych zakresów niż podejmowanie działalności gospodarczej i projektów grantowych.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach LSR OW KE podejmowanie działalności gospodarczej NR 1-2016-PDG znajduje sie  pod linkiem

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/321-inne.html

Wzory wniosków znajdują się również na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod linkiem:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5356.htm

oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html