Ogłoszenie o naborze wniosków PDG

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW-2014-2020-logo-kolor 2Od 24 października do 14 listopada 2016 roku, w dni robocze, w godzinach pracy biura, tj.: od 7.00-15.00, trwa nabór wniosków w działaniu 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2013 m.in. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach LSR OW KE w zakresie podejmowania działalności gospodarczej NR 1-2016-PDG znajduje się  pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/konkursy/category/320-pdg.html

Wzory wniosku znajdują się także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod linkiem:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5378.htm

oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Warunki brzegowe uzyskania premii na podejmowanie działalności gospodarczej:

1. Realizująca cele PROW i Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 (LSR OW KE -  wg kryteriów przyznania pomocy).

2. Limit dofinansowania 100.000 zł, preferowany 90.000 zł, intensywność pomocy 95%.

3. Ubezpieczenie w ZUS, poza produkcją napoi i art. spożywczych.

4. Zamieszkanie na obszarze LSR OW KE (gmina wiejska Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, gmina wiejska Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo).

5. Nadany numer identyfikacyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Koszty kwalifikowalne nie są współfinansowane z innych środków publicznych.

7. Operacja realizowana nie więcej niż w 2 etapach, nie dłużej niż 2 lata, ale nie dłużej niż do 31.12.2022 roku.

8. Realizacja operacji na obszarze LSR OW KE 2016-2023.

9. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie - o biznesplan.

10. Wartość operacji nie jest mniejsza niż 50.000 zł.

11. Wnioskodawca przez dwa lata nie był wpisany w CEIDG.

12. Wykluczone działalności: rolnicze, górnictwo, ryby i mięczaki, ropa naftowa, produkcja chemii, farmaceutyków, metali, samochodów, transport lotnicy i kolejowy, gospodarka magazynowa.

13. Beneficjent w umowie zobowiązuje się do utrzymania firmy i zatrudnienia przez 2 lata od uzyskania płatności końcowej.

Pracownicy Biura KE LGD udzielają doradztwa w biurze, za wyjątkiem piątków, w godzinach pracy Biura 7:00-15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

S.Pańczuk