Uzgodniony termin naboru wniosków PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prowUzgodniony termin ogłoszenia nr 1/2016 i nr 2/2016 naboru wniosków PROW 2014-2023 poprzez LEADERa to data od 24 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku. Ogłoszenie naborów wniosków wraz z plikami dokumentów nastąpi 10 października 2016 roku.

W pierwszym naborze (ogłoszenie nr 1/2016) w ramach tzw. projektów indywidualnych zadysponowano kwotę 2.910.000 zł w ramach poszczególnych zakresów:

Nr zakresu Nazwa zakresu tematycznego operacji Limit środków na 2016 rok w zakresie Maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI „ Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
1/2016/PI Podejmowanie działalności gospodarczej 1 060 000,00 PLN 100 000,00 PLN
2/2016/PI Rozwijanie działalności gospodarczej 800 000,00 PLN 300 000,00 PLN
3/2016/PI Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 600 000,00 PLN 300 000,00 PLN
4/2016/PI Promowanie obszaru objętego LSR OW KE 50 000,00 PLN 300 000,00 PLN
5/2016/PI Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych 300 000,00 PLN 300 000,00 PLN
6/2016/PI Wzmocnienie kapitału społecznego 50 000,00 PLN 300 000,00 PLN
7/2016/PI Zachowanie dziedzictwa lokalnego 50 000,00 PLN 300 000,00 PLN

W drugim naborze (ogłoszenie nr 2/2016) w ramach tzw. projektów grantowych zadysponowano kwotę 280.000 zł, tj.:

Nr zakresu Nazwa zakresu tematycznego operacji Limit środków na 2016 r. w zakresie Minimalny i maksymalny poziom dofinansowania wg rozporządzenia cyt. w pkt VI „Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji
8/2016/PG Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 210 000,00 PLN 5.000,00-50 000,00 PLN
9/2016/PG Promowanie obszaru objętego LSR OW KE 50 000,00 PLN 5.000,00-50 000,00 PLN
10/2016/PG Wzmocnienie kapitału społecznego 20 000,00 PLN 5.000,00-50 000,00 PLN
RAZEM 280.000,00 PLN 5.000,00-50 000,00 PLN

S.Pańczuk