Razem można więcej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Pod hasłem  "Razem można więcej" przebiegają spotkania informacyjne w gminach KE LGD na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Spotkania organizują wspólnie Kanał Elbląski LGD i Gminy. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 sierpnia 2016 roku w Gminie Markusy, a zamyka kampanię informacyjną Gmina Iława - 27 września 2016 roku. Za nami  są już spotkania w Gminach takich jak: Elbląg, Godkowo, Zalewo, Rychliki, Gronowo Elbląskie, Miłomłyn, Susz, Pasłęk. Dzisiaj planowane jest spotkanie w Kisielicach. Przed nami spotkanie w Małdytach i Iławie. Mimo naszych wspólnych starań - Gmin i LGD - obecność na spotkaniach bywa różna. Na przykładzie Gminy Pasłęk: Gmina wysłała 142 zaproszenia do radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Na spotkaniu tłumów nie było, ale była dyskusja. Spotkania w gminach pokazują, że zaplanowaną i skonsultowaną przez 3.421 osób strategię należy "lekko" zmodyfikować, bo zmieniła się nieco sytuacja.

Razem z nami swoją strategię ekonomii społecznej przedstawiają pracownicy Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych (ESWIP) w Elblągu.

Oprócz spotkań informacyjnych w Gminach odbyła się także konferencja naukowa otwierająca realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego pt.: "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego", która wskazała m.in. na konieczność "budowania mostów dla Panów Starostów", czyli budowania kulturowo-turystycznych szlaków. Kanału Elbląskiego i Kopernikowskiego.

Na miano konferencji zapracowali:

- prof. dr hab. Janusz Hochleitner - dr historii i równocześnie wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

- prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt - dr filozofii, teologii, nauk o kulturze i zarządzaniui równocześnie wykładowca w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej w Gnieźnie, pilot, przewodnik i organizator turystyki w Poznaniu

- dr Cezary Wawrzyński - dr ekonomii i równocześnie Sekretarz Gminy Ostróda oraz autor publikacji o Kanale Elbląskim

- dr Barbara Chrostek Żugaj - dr biologii i równocześnie pracownik oświaty i wychowania oraz zapalony turysta

- dr Tomasz Gliniecki - dziennikarz

S.Pańczuk