XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD12 września 2016 roku, godz. 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, odbędzie się XXII-III-4-2016 posiedzenie Zarządu.

PORZĄDEK OBRAD XXII-III-4/2016 posiedzenia Zarządu

CZAS:           12 września 2016 roku na godz. 12.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie i przedstawienie programu posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXII-III-4-2016 posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI-III-3-2016 posiedzenia Zarządu z 16 czerwca 2016 roku.
 4. Porządkowanie spraw członkostwa, w tym podjęcie uchwał:
  1. 1.NR XXII-III-4/2/2016 w sprawie wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  2. 2.NR XXII-III-4/3/2016 w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie „Propozycji koncepcji procesu marketingu i komercjalizacji marki KKE wg Powiatu Ostródzkiego”.
 6. Przyjęcie stanowiska i dokumentacji w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach LSR OW KE 2016-2023.
 7. Uwagi wnioski, sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk