Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow

W dniach 6-7 września 2016 roku w Elblągu odbyła się naukowa konferencja i warsztaty  pt. "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego" oraz debata pt. WIEDZA-PRODUKT-WSPÓŁPRACA. Wydarzenia te otwierają realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023.

Ich celem było:

  • zachęcenie potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2023 do inwestowania w turystykę zgodnie z określonymi w strategii wizją, misją, wytyczonymi kierunkami i celami,
  • wypracowanie modelu współpracy na rzecz rozwoju turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego,
  • poznanie metod tworzenia pakietów produktów turystycznych,
  • poznanie najważniejszego czynnika rozwoju - potencjału ludzkiego Krainy Kanału Elbląskiego.

Konferencję naukową debatę  i warsztaty prowadzili:

  • prof. dr hab. Janusz Hochleitner - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium w Gnieźnie,
  • Oleksiy Artyshuk z Kultour.pl w Poznaniu.

Konferencję objął partonatem Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

S.Pańczuk