Zmiany rozporządzenie o LSR weszły w życie

Paweł Tucki | . Opublikowano w Aktualności

prowZ dniem 3 września 2016 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1390)
Zmieniające rozporządzenie jest w zakładce LSR pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki/category/305-prawo
Z tym samym dniem weszła w życie nowe wytyczne dotyczące wdrażania LSR. Nowy dokument jest pod linkiem:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki/category/305-prawo