Projekty własne Kanał Elbląski LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania informuje o zamiarze zgłoszenia realizacji projektów własnych LGD w 2016 roku w ramach PROW 2014-2020 następujących tematach:

I. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

 1. Cel LSR:                       1.1.5. Rozwinięta partnerska współpraca
 2. Budżet KE LGD:           50.000
 3. Rok złożenia wniosku: 2016, realizacja 2017/2018
 4. Zakres i cel projektu:  kreowanie oferty turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego
 5. Produkt:                     stworzenie sieci obiektów turystycznych i atrakcji związanych
                                    ideą ekomuzeum, wydruk mapy, tablice informacyjne
 6. Rezultat:                    200 osób korzystających z co najmniej 2 atrakcji sieci.

II. Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego

 1. Cel LSR:                        1.1.2. Zagospodarowany turystycznie obszar
 2. Budżet KE LGD KE:       50.000 zł
 3. Rok złożenia wniosku:  2016 realizacja 2017/2018
 4. Zakres i cel projektu:   kreowanie ofert biznesowych wsi tematycznych Krainy Kanału
                                     Elbląskiego
 5. Produkt:                      utworzenie 2 wsi tematycznych z ofertami biznesowymi, Planami
                                     Odnowy Miejscowości opracowanymi z udziałem mieszkańców
                                     i ekspertów
 6. Rezultat:                     2 oferty biznesowe i wizualizacji wsi.

S.Pańczuk