Lokalna Strategia Rozwoju po zmianach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgPodczas XiX-1 2016 Walnego Zebrania Członków przyjęte zostały zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich związane ze zmniejszeniem budżetu o 5% wartości limitu dotacji, a w związku z tym wskaźnikami LSR, harmonogramem naboru, Planem szkoleń Rady i Planem komunikacji. Zmieniona LSR wraz załącznikami została przekazana do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego 20 czerwca 2016 roku.

Na I połowę lipca planowane jest ogłoszenie zmian rozporządzenia dotyczącego wdrażania LSR. Najwcześniejszy termin naboru wniosków planowany jest zatem dopiero na I połowę października 2016 roku.

Trzecia wersja LSR, umowa ramowa, harmonogram naboru wniosków, Plan szkoleń Rady i Plan komunikacji z lokalną społecznością oraz harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 roku znajdują się pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/lokalna-strategia-rozwoju-zaczniki.html

Kryteria wyboru operacji indywidualnych oraz Regulamin Rady wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phoca-download/category/306-19-2-projekty-indywidualne.html

Kryteria wyboru grantobiorców, regulamin wyboru Grantobiorców z plikiem załączników znajdują się pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phoca-download/category/307-19-2-projekty-grantowe.html

Opis planowanych operacji własnych KE LGD znajduje się pod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phoca-download/category/308-19-2-projekty-w%C5%82asne-lgd.html

Opis planowanych projektów współpracy KE LGD znajduje się pod linkiem:  http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/phoca-download/category/309-19-3-projekty-wsp%C3%B3%C5%82pracy.html

S.Pańczuk