Spotkanie nt. ekonomii społecznej w Elblągu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

image001.gif

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje 20 maja (w piątek) w Elblągu spotkanie poświęcone ekonomii społecznej. Zaproszenia na spotkanie kierowane jest zwłaszcza do powiatowego zespołu ds. ekonomii społecznej. W Programie spotkania przewidziano wystąpienia:

Wiesławy Przybysz - dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Arkadiusza Jachimowicza  - prezesa Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych

Magdaleny Mańkowskiej  - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Rafała Zabłotnego - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Małgorzaty Woźnej - animatorki OWIES