Umowa na realizację LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg20 maja 2016 roku podpisujemy umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR została ustalona w wysokości 2.612.500 EUR, tj. 10.450.000 zł.

Wysokość środków finansowych na wsparcie wdrażanie projektów współpracy do 2018 roku została ustalona w kwocie 209.000 zł.

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD została ustalona w kwocie 2.327.500 zł.

Na poprawę Strategii w związku ze zmniejszeniem kwot wsparcia mamy 60 dni, zatem ogłaszanie naborów wniosków opóźni się o około dwa miesiące. 

Finansowanie każdego z wymienionych działań wymaga złożenia odrębnego wniosku i podpisania stosownych umów.

S.Pańczuk