Łączymy pokolenia - umowa PO FIO WML podpisana

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_2015_logo_FIO_v1.jpg

27 kwietnia 2016 roku została podpisana pierwszej umowy na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie z Pasłęckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i grupą nieformalną Aktywne Pasłęczanki. Realizowany mikroprojekt ŁĄCZYMY POKOLENIA - UCZĘ WIĘC JESTEM obejmuje zajęcia pt.:
1. ABC dobrego wychowania.
2. Tańczyć każdy może.
3. Warsztaty rękodzieła artystycznego.
4. Warsztaty fotograficzne.
5. Warsztaty z obsługą urządzeń multimedialnych.
6. Dni Rodziny.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Łączymy pokolenia - uczę więc jestem. Wartość projektu 6.970 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna AKTYWNE PASŁĘCZANKI, wnioskodawca - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

S.Pańczuk