Rusza realizacja mikroprojektu FIO WML 2016

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_2015_logo_FIO_v1.jpg

Projekt "Sienkiewiczowskie inspiracje", który wpisuje się w obchody Roku Henryka Sienkiewicza, jest realizowany przez nieformalną grupę Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Biblioteka Pedagogiczną w Elblągu przy wsparciu finansowym: środków programu mikrodotacji „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie”, Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wójta Gminy Elbląg, ADB Pracowni Architektonicznej Anny Dereckiej-Barszczyńskiej, Stowarzyszenia IWA, Piotra Imiołczyka i Międzyszkolnego Koła Historycznego.

Działania projektowe służą popularyzowaniu twórczości polskiego noblisty wśród mieszkańców Elbląga i okolic. Realizacja projektu pomoże w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży i zachęci ich do sięgania po literaturę historyczno-przygodową. Skłoni uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczących w konkursach i happeningach do obcowania z tekstem literackim - książką, audiobookiem.

Działania projektowe będą kierowane do uczniów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego i nauczycieli przedmiotów artystycznych.

Formy doskonalenia adresowane do nauczycieli wzbogacą ich wiedzę i umiejętności oraz zachęcą do stosowania różnych form upowszechniania czytelnictwa:

 • stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • wykorzystania dramy w pracy z tekstem literackim, przygotowania inscenizacji literackich w przestrzeni publicznej,
 • wykorzystania małych form teatralnych, a w szczególności teatru cieni,
 • tworzenia komiksu.

Działania kierowane do społeczności lokalnej mają przyczynić się do „wyprowadzenia” czytelnictwa i książek z murów bibliotek w przestrzeń publiczną Elbląga oraz utrwalić w świadomości mieszkańców wagę dorobku Henryka Sienkiewicza.

Projekt będzie trwał 6 miesięcy, a jego inauguracja odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu.

Harmonogram projektu

 1. kwiecień - seminarium i warsztaty dla nauczycieli – 28 kwietnia 2016 r. - WMBP w Elblągu,
 2. maj - międzyszkolny konkursu małych form teatralnych - etiuda teatru cieni - inspirowana twórczością H. Sienkiewicza,
 3. czerwiec - międzyszkolny przegląd etiud teatru cieni połączony z Galą laureatów - w nocy z 3 na 4 czerwca podczas ogólnopolskiej Nocy Bibliotek - WMBP w Elblągu,
 4. czerwiec - Spotkanie plenerowe z Sienkiewiczem - 21 czerwca 2016 r. - lokalny happening, w tym spotkanie z sienkiewiczowskimi bohaterami, quizy, gry i konkurs na najciekawszą stylizację - elbląskie Stare Miasto,
 5. lipiec-sierpieńWakacyjne spotkania z Sienkiewiczem towarzyszące letnim koncertom muzycznym organizowanym przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne - quizy i zagadki dotyczące spuścizny twórczości Sienkiewicza – muszla koncertowa w Bażantarni,
 6. wrzesień - międzyszkolny konkurs na komiks na podstawie wskazanych nowel Sienkiewicza dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 7. wrzesień - wystawa pokonkursowa komiksów i podsumowaniem projektu.

Projekt będzie realizowany w mieście Elbląg i gminie wiejskiej Elbląg. Do konkursu zostaną zaproszone gimnazja wiejskie, gimnazja miejskie oraz szkoły ponadgimnazjalne miasta Elbląga. Najaktywniejsze szkoły - uczestnicy projektu - zostaną nagrodzone książką i audiobookiem dla biblioteki szkolnej.

Źródło: Grupa Nieformalna Aktywne Bibliotekarki Nauczycielki