Dotacje dla przedsiębiorców w W-MARR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

indeks.jpgWarmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powierzono funkcję wybierania projektów do dofinansowania, zawierania umów i zlecania płatności, a także rozliczania projektów osi priorytetowej nr 1 - inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Niemal wszystkie nabory projektów wdrażane przez WMARR mają być ogłoszone jeszcze w tym roku. Szczegółowe informacje będą umieszczane sukcesywnie w harmonogramie naborów wniosków w trybie konkursowym.

Harmonogram naboru wniosków do pobrania na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/212/harmonogram