Seminarium - możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc06424.jpgWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Regionalna Izba Gospodarki Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie zapraszają na seminarium pt. "Możliwości rozwoju sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych", które odbędzie się 15 marca 2016 roku  o godz. 9:30 w siedzibie W-MODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Program seminarium obejmuje:

09.00-09.30 - Rejestracja uczestników

09.30-09.45 - Przywitanie uczestników, otwarcie seminarium

- Zygmunt Kiersz - dyrektor W-MODR w Olsztynie

09.45-10.15 - sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia roślinnego w świetle obowiązujących przepisów prawnych

- mgr inż. Ewa Pstrak-Dziewanowska - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

10.15-10-45 - Wymagania weterynaryjne przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

- lek. wet. Włodzimierz Ficek - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

10.45-11.15 Sprzedaż bezpośrednia przez rolników produktów przetworzonych pochodzących z ich gospodarstw rolnych - podatek dochodowy

- Bożena Prypłot - Urząd Skarbowy w Olsztynie

11.15-12.00 Dobre praktyki sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych - Regionalna Izba Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie

- Sławomir Olender - Gospodarstwo rolne "Mazurskie Smaki", Marcinkowo

- Jarosław Parol - Tradycyjna Wędzarnia Warmińska, Kaborno

- Tomasz Winiarek - Gospodarstwo i przetwórnia mleka koziego i krowiego Tusinek, Rozogi

12.00-12.20 - Przerwa kawowa, w tym degustacja produktów regionalnych

12.20-12-40 - zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznemu rolników

- Izabela Olszak - Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie

12.40-13.00 - Dziaalnosć gospodarzca - zasady rejestracji, opłacania skłądek spoelcznych, platforma Usług elektronicznych - Iwana Florek - zakład ubezpeizceń Społecznych Oddzial w Olsztynie

13.00-13.00 - Możliwości wsparcia małej przedsiębiorczości w PROW 2014-2020, w tym poprzez LGD

- Małgorzata Ofierska - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

- Maria Suszko - Dział Przedsiębiorczości, WGD i Agroturystyki, W-MODR w Olsztynie

13.00-14.00 - Podsumowanie seminarium

- Zygmunt Kiersz - Dyrektor W-MODR w Olsztynie