Szkoła przedsiębiorczości NGO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgRusza pierwsza edycja Szkoły Przedsiębiorczości NGO. W tym roku odbędą się dwie jej edycje: elbląsko-braniewska (dla organizacji pozarządowych objętych wsparciem przez Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu i Braniewie) oraz iławsko-ostródzka (dla organizacji pozarządowych objętych wsparciem przez Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie i Ostródzie. Organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie ESWIP.

Cykl zajęć obejmie 5 dwudniowych sesji szkoleniowych, w okresie od marca do maja br. Tematyka szkoleń prezentuje się następująco:

  • Aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez NGO
  • Aspekty formalno-prawne dotacji w ramach RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Biznesplan w ekonomizacji organizacji
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności gospodarczej NGO
  • PR organizacji i marketing usług/produktów NGO

Celem Szkoły Przedsiębiorczości NGO jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczącej podjęcia i prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat ekonomizacji organizacji pozarządowych, zarządzania taką organizacją, zasadach ubiegania się o dotację na założenie przedsiębiorstwa społecznego, w tym napisania dobrego biznesplanu, jak również pozwoli nabyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem i sposobów dbania o wizerunek organizacji.

Szkoła Przedsiębiorczości NGO jest działaniem projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu".