Konkurs na aktywizację wsi rozstrzygnięty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_herb_wojewdztwa.jpg

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2016 roku.

Dofinansowano 11 zadań na łączną kwotę 60 000,00 złotych, w tym 2 z obszaru Kanał Elbląski LGD (wykaz w załączeniu).

Zakres tematyczny – czyli jakiego rodzaju projekty mogły otrzymać dofinansowanie:
1)    Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” w szczególności poprzez:
•    trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego (wymagany szkic, projekt, rysunek, plan nasadzeń oraz opis, legenda w zakresie wykorzystanego materiału, roślinności),
•    upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi np. poprzez umiejscowienie rzeźb, map, tablic, witaczy (wymagany szkic, projekt, rysunek oraz opis, legenda w zakresie wykorzystanego materiału, pozycji napisów).


2)    Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych  w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Działanie dotyczy wyłącznie:
•    organizowania pokazów, konkursów, wydarzeń charakterystycznych dla miejscowości tematycznych, związanych z tematem wiodącym wioski tematycznej,
•    promowania wioski tematycznej z wykorzystaniem różnorodnych środków przekazu, wzbogacenia i rozszerzenia oferty wsi tematycznej.


3)    Wspieranie przedsięwzięć nieinwestycyjnych ujętych w Planie Odnowy Miejscowości wpływających na wzrost kapitału społecznego i ludzkiego w sołectwach biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”, z wyłączeniem festynów i imprez o podobnym charakterze.

Wnioskowana dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w ramach jednej oferty nie mogła przekroczyć kwoty 6 000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych brutto).

Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, organizacja pozarządowa mogła złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.

Uchwała Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia - plik .doc - do pobrania
Załącznik nr 1 - plik .doc - do pobrania
Załącznik nr 2 - plik .doc - do pobrania
Załącznik nr 3 - plik .doc - do pobrania

źródło:http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-45adc062d34e0-5316.htm