Zakończone warsztaty Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_dsc03576.jpgW ramach tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzewsk odbyły się trzykrotnie warsztaty Planu Odnowy Miejscowości, prowadzone przez pracowników Kanał Elbląski LGD, kolejno poświęcone:

1) Identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

2) Analizie SWOT i TOWS, problemów i celów, misji i wizji

3) Wypracowaniu zadań i budżetu Planu

Z analizy SWOT i TOWS wynika, że mieszkańców stać na agresywną strategię opartą o moce strony i szanse. Nowe stowarzyszenie "Odnowa" złożyło już pierwszy wniosek na mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie i niecierpliwie czeka na wyniki oceny merytorycznej. Mieszkańcy są również zainteresowani szkoleniami i udziałem w  spotkaniach z innymi organizacjami. Nie brakuje również problemów, które są wielką troską i dyskomfortem mieszkańców.

S.Pańczuk