Komisja ds. wyboru LSR w ramach RLKS

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow.png

22 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 11/171/16/V powołał skład Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zatwierdził Uchwałą Nr 11/172/16/V regulamin działania Komisji.

Regulamin określa w szczególności:
1) liczbę członków Komisji;
2) skład komisji, w tym przewodniczącego, jego zastępcę, członków Komisji będących przedstawicielami Zarządu Województwa oraz ekspertów ujętych w wykazie ekspertów;
3) zasady funkcjonowania Komisji.

Ustanowienie Komisji oraz zatwierdzenie regulaminu normującego zasady jej pracy wiąże się ściśle ze sposobem wyboru LSR spośród strategii złożonych przez wnioskodawców (Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie) spełniających warunki udziału w konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr 11/171/16/V - skład Komisji
Załącznik do uchwały
Uchwała Nr 11/172/16/V - Regulamin Komisji
Załącznik do uchwały

źródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5309.htm