Po spotkaniu LGD Warmii i Mazur

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ksow.png W minionym tygodniu (25-26 lutego 2016 roku) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Lokalnych Grup Działania.

Przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości powitała Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zainteresowanym omówiono kluczowe założenia wynikające z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach której od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku prowadzony był nabór na składanie wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W związku z trwającą oceną wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju został przedstawiony także stan realizacji poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach, którego Lokalne Grupy Działania otrzymały blisko 1.408.000,00 zł na zachowanie celów i dalszy rozwój potencjału administracyjnego w okresie poprzedzającym przygotowanie i wybór lokalnych strategii rozwoju. Podsumowano również wstępną weryfikację złożonych dokumentów strategicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Wśród przybyłych gości był Pan Grzegorz Matczyński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Pan Arkadiusz Jachimowicz – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Obaj prelegenci zaprezentowali informacje dotyczące różnych, ciekawych i niezwykle istotnych działań podejmowanych w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej z terenów wiejskich oraz zachęcali żywo do zaangażowania się we współpracę ze stowarzyszeniami, które reprezentowali podczas ww. wydarzenia.

Materiały konferencyjne do pobrania (prezentacje w formacie .pdf) pod linkiem i są to:

http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5312.htm

  1. Jarosław Sarnowski - Przedstawienie stanu realizacji działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze
  2. Wojciech Stanny - Podsumowanie wstępnej weryfikacji złożonych lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020 i PO Rybactwo i Morze 2014-2020
  3. Jacek Kudła – Zasady pracy Komisji oceniającej lokalne strategii rozwoju
  4. Jarosław Sarnowski - Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
  5. Grzegorz Matczyński - Ochotnicze Straże Pożarne i Związek OSP RP
  6. Arkadiusz Jachimowicz – Ekonomia społeczna – miejsce dla każdego
  7. Barbara Dawcewicz - LGD9 - Projekty zrealizowane w okresie 2009-2015 w ramach programów innych niż PROW

Żródło j.w.