Uwagi Federacji do akredytacji OWES-ów

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

indeks.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Kwestia Ośrodków była w ubiegłym tygodniu przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Przypominamy także, że Federacja wystosowała stanowisko dot. sytuacji zw. z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie akredytackji OWES-ów.

Żródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1899136.html