Wyniki oceny formalnej FIO 2016

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_2015_logo_FIO_v1.jpg

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 296 wniosków na lokalne inicjatywy społeczne, wspieranie działań samopomocowych, start - upy dla młodych organizacji pozarządowych. Lista wniosków odrzuconych oraz wniosków do poprawy formalnej znajduję się w załączniku.
Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków i Punktów:
  • z powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego - 91 wniosków
  • z powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego i miasta Olsztyna - 48 wniosków
  • z powiatów: kętrzyńskiego, ełckiego, oleckiego - 27 wniosków
  • z powiatów: mrągowskiego, piskiego, giżyckiego - 42 wniosków
  • z powiatów: nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego - 52 wniosków
  • z powiatów: elbląskiego i miasta Elbląga - 21 wniosków,
  • z powiatów: gołdapskiego, węgorzewskiego - 15 wniosków.

Przypominamy, ze limit środków na dofinansowanie projektów wynosi w roku bieżącym 313 600 złotych

WNIOSKI NIE WSKAZANE JAKO ODRZUCONE / BŁĘDNE FORMALNIE
zostały uznane za poprawne i przekazane do oceny merytorycznej
UWAGA! TERMIN NA UZUPEŁNIENIE WNIOSKU TO 3 DNI ROBOCZE OD WYSŁANIA MAILA (wskazanego do kontaktu we wniosku! Wnioski nie poprawione w terminie zostaną zablokowane w systemie i odrzucone z przyczyn formalnych.