Kanał Elbląski LGD ma już 10 lat

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpg18 stycznia 2016 roku minęło 10 lat od powołania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania (KE LGD) w Elblągu przez 34 członków założycieli. W skład KE LGD weszło 10 gmin, obecnie jest ich 12 i są to gminy wiejskie i miejsko-wiejskie: Elbląg, Godkowo (2011), Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk (2007), Rychliki, Susz i Zalewo. Przez 10 lat Walne Zebranie Członków (WZC) obradowało 18 razy i podjęło 163 uchwały. Zarząd odbył 83 posiedzenia i podjął 380 uchwał. Komisja Rewizyjna spotkała się 17 razy i podjęła 59 uchwał. Rada oceniała wnioski beneficjentów operacji na 29 posiedzeniach podejmując 576 uchwał.

Na koniec 2015 roku WZC liczyło 113 członków i 4 partnerów, w tym: 48 kobiet i 65 mężczyzn. Sektor publiczny reprezentuje 15 członków i 14 mieszkańców z rekomendacją tego sektora. Sektor społeczny to 14 organizacji pozarządowych i 4 partnerów. Sektor gospodarczy reprezentuje 28 podmiotów i 1 mieszkaniec z rekomendacją tego sektora.

Na obszarze KE LGD (12 gmin w 3 powiatach) zamieszkuje 94.173 osoby. Jest bardzo niska gęstość zamieszkania - 39 osób na 1 km2.

Biuro KE LGD w 2015 roku zatrudniało 6 osób na niecałe 5 etatów, obecnie jest zatrudnionych 5 osób (4 etaty). W ciągu 10 lat było zawartych 622 umów, w tym 17 wieloletnich. Przez 10 lat z doradztwa w Biurze KE LGD skorzystało 777 osób. Biuro KE LGD uzyskało 5.579 tys. zł przychodów, w tym 4.503.004,18 zł w 23 projektach.

W latach 2006-2015 KE LGD zrealizowało 23 projekty na łączną wartość 21.464.770,31 zł

Produkty i rezultaty tych projektów to:

108 szkoleń, 177 dni, 5.205 osobodni; 50 spotkań animacyjnych – 769 osobodni; 22 wizyty studyjne – 47 dni – 674 osobodni;

21 publikacji (łącznie 39 wydań) – 56.864 egz., 13 produktów turystycznych – 17.000 egz., 18 wzorów widokówek – 20.600 egz., 2 filmy – 3.400 kopii; 12 questów – 12.000 egz., 1 ulotka – 20.000 egz.; 2 strony www – 52.166 unikalnych użytkowników,

50 imprez, w tym 23 lokalne, 16regionalnych, 7 krajowych, 4 międzynarodowe; 71 dni – 2.046 osobodni obsługi,

582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych,

121 km oznakowanych szlaków wodnych,

400 oznakowanych atrakcji przyrodniczo-kulturowych,

34 opracowane dokumentacje techniczne i 34 Plany Odnowy Miejscowości, 5 powołanych NGO,

17 mikrodotacji na działania związane z tworzeniem dobra wspólnego na wartość 106.742,18 zł,  w tym 6.700,10 zł dotacji i 8.593,08 zł wkładu finansowego. W ramach tej kwoty zrealizowano 41 zadań aktywizujących 578 uczestników działań i 251 wolontariuszy dla 3.822 odbiorców.

W ciągu 10 lat odnotowano wzrost liczby mieszkańców o 2.931 w porównaniu z 2006 rokiem, zmniejszenie liczby bezrobotnych o 1.683 w porównaniu z 2006 rokiem, w tym 1.220 kobiet i  wzrost liczby pracujących o 2.244 osoby oraz liczby podmiotów gospodarczych o 893 firmy.

S.Pańczuk