Rozliczone FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

Na koniec stycznia 2016 roku zapowiadane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016.

W 2015 roku podpisano umowy na 9 mikrodotacji. Wartość zrealizowanych zadań wyniosła 63.840,02 zł, w tym dotacja 36.649,54 zł, wkład finansowy - 6.131,48 zł, wkład niefinansowy 21.059 zł.  

W 2014 roku zrealizowano 8 mikroprojektów na łączną wartość 42.902,16 zł, w tym 27.050,56 zł - dotacja, 2.461,60 zł wkład finansowy i 13.390 zł wkład niefinansowy.

Zrealizowane projekty to - w 2015 roku:

Nazwa projektu kwota wykonanie
ogółem dotacja wkład finansowy wkład niefinansowy
Sportowo aktywne dzieci i rodzice 6 093,94 4 258,73 830,21 1 005,00
"Zwierzno pięknieje" 7 153,91 4 653,91 500,00 2 000,00
#musicON - akademia dobrego dźwięku 6 952,49 2 748,90 603,59 3 600,00
We wspólnocie siła 7 712,80 4 998,00 1 010,80 1 704,00
"Pierwszy krok ku zdrowiu 6 000,02 5 000,00 800,02 200,00
Grupa Nieformalna WSI   Bogaczewo 4 943,86 3 340,00 603,86 1 000,0
Wypoczynek na wsi 11 280,00 4 500,00 980,0 5 800,0
OGNIWA 4 253,00 3 500,00 303,0 450,0
Kolorowy Plac Zabaw 9 450,00 3 650,00 500,0 5 300,0
Razem 63 840,02 36 649,54 6 131,48 21 059,00

w 2014 roku:

Nazwa projektu kwota wykonanie wkład własny
ogółem dofinansowanie finansowy niefinansowy
Festryn "Bezpieczna Zawada" w Elblągu 8 925,16 5 000,00 345,16 3 580,00
"Strach ma wielkie oczy"-żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim 1 980,09 1 500,00 300,09 180,00
Whizz Kids czyli nauka z pomysłem-zajęcia edukacyjnoartystyczne połączone z nauką j.angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej 4 072,06 1 600,00 592,06 1 880,00
Warsztaty carvingu 3 810,00 3 000,00 0,00 810,00
Zrób sobie sam 8 203,25 4 600,00 743,25 2 860,00
Zachować dla przyszłych pokoleń 3 620,56 3 050,56 0,00 570,00
Grupa Nieformalna   Bogaczewo 5 281,04 4 000,00 481,04 800,00
Podwórkowy Turniej Piłki Nożnej "Brazylia w Pasłęku"        
Nasz plac zabaw 7 010,00 4 300,00 0,00 2 710,00
Razem 42 902,16 27 050,56 2 461,60 13 390,00

S.Pańczuk