Po posiedzeniu WZC XVIII-2-2015

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg21 grudnia 2015 roku obradowało XVIII-2-2015 posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Podjęto uchwały dotyczące zmiany Regulaminu obrad WZC i Statutu, przyjęto Regulamin Rady i procedr wyboru operacji, Regulamin wyboru grantobiorców, Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 oraz Prognozę oddziaływania LSR OW KE na środowisko. Wybrano nową Radę Stowarzyszenia.

Statut znajduje się w zakładce Statut, a LSR w zakładce LSR załączniki.

S.Pańczuk