Wyniki badania ankietowego potrzeb mieszkańców

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgW pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 korzystano m.in. z ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia, na fanpage oraz ankiety tradycyjnej wypełnianej w siedzibie LGD, podczas warsztatów strategicznych i konsultacji społecznych w gminach. Wyniki badania ankietowego mieszkańców zawarto w "Raporcie końcowym z badania ankietowego Analiza potrzeb mieszkańców do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz innych źródeł finansowania". Raport przyjął Zarząd LGD Kanał Elbląski, a wyniki posłużyły do zaplanowania budżetu LSR 2016-2023, określenia grup docelowych i defaworyzowanych.

S.Pańczuk