Wyniki konsultacji społecznych LSR 2016-2023

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgW dniach 24.08 – 15.09.2015 roku odbyły się konsultacje społeczne na terenie 12 gmin należących do Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Marusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo oraz 4 spotkania warsztatowe tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wokół Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Wspólnie  z mieszkańcami opracowaliśmy wizję LSR, misję LGD, wypracowaliśmy analizę SWOT, stworzyliśmy drzewo problemów i drzewo celów. Na podstawie ankiet potrzeb mieszkańców budżet LSR i kryteria wyboru operacji oraz grupy docelowe i założenia planu komunikacji. Wyniki poszczególnych warsztatów były konsultowane e-mailo z uczestnikami warsztaów i konsultacji. Wyniki tych prac przyjął Zarząd LGD. Obecnie trwają dalsze prace nad tworzeniem dokumentu końcowego Lokalnej Strategii Rozwoju. Do momentu zakończenia prac nad Lokalną Strategią Rozwoju mieszkańcy mogą zgłaszać nam swoje uwagi, sugestie i potrzeby.

Wyniki dot. udziału mieszkańców w badaniu:

 

W badaniu ankietowy skierowanym do mieszkańców obszaru objętego LSR oraz do osób zainteresowanych rozwojem tego regionu wzięło udział 246 osób. Największą ilość ankiet uzupełniono na 15 konsultacjach społecznych przeprowadzonych w każdej z gmin, do których ma być skierowana nowa LSR OW KE - aż 184 osoby, czyli 74,8% ogólnej liczby ankiet. Na warsztatach strategicznych swoje uwagi wniosło 29 osób, co stanowi 11,79% wszystkich zebranych ankiet w badaniu. W wyniku weryfikacji 15 ankiet, czyli 6,1% zostało odrzuconych, z powodu błędów w uzupełnianiu lub w braku wartości merytorycznej ankiety. Specjalnie przygotowaną ankietę internetową uzupełniło 14 osób – 5,69%. Z możliwości uzupełnienia ankiety w biurze skorzystało 4 respondentów, stanowiących 1,63% ogółu.

Kobiety stanowiły 59,55%, a mężczyźni 40,45% ankietowanych. Wśród badanych było 48,64% osób powyżej 51 roku życia, 47,27% respondentów w wieku od 27 do 50 lat oraz 4,09% osób do 26 roku życia. Większość, bo aż 69,47% ankietowanych zamieszkiwało wsie, natomiast 30,53% miasta.

Aby pokazać dane, które można porównywać, sprowadzono powyższy wynik do wspólnego mianownika, czyli liczbę uczestników konsultacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W konsultacjach wzięło udział 286 osób, a prawidłowo wypełnione ankiety zostawiło 226 osób. Wyniki ilościowe konsultacji zwiera poniższa tabela:

 

S.Pańczuk