Konferencja zamykająca PROW 2007-2013

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

leader2.png Konferencją pn. "Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na przełomie siedmioletniego okresu programowania PROW 2007-2013" zamknięto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach zadań realizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Spotkanie odbyło się 12 października 2015 roku w Sile k.Olsztyna. Była okazaja do podsumowań, podziękowań i przekazu wiedzy o PROW 2007-2013 oraz beneficjentach. W imieniu LGD Warmii i mazur wystąpiła Małgorzata Ofierska  z LGD "Warmiński Zakątek", pokazując osiągnięcia swojej LGD.

Działalność Kanał Elbląski LGD w latach 2009-2015:

W latach 2009-2015 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zrealizowało kilka projektów. Głównym był projekt „Wybór LGD do realizacji LSR”, w ramach którego w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów na nabór wniosków o dotację w 4 działaniach:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i Rozwój Wsi
 • Małe Projekty

Łącznie wpłynęło 466 wniosków na kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów, a 174 wnioski zostały odrzucone. Z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 240 umów, do refundacji pozostało 4 operacje. Wartość zrefundowanych dotacji na koniec września 2015 roku wynosi 13.009.078,39 zł. Do refundacji pozostało 599.833,38 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.143.128,03 zł.

Równolegle w latach 2009-2015 były realizowane projekty pn. "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Aktywność organów Kanał Elbląski przedstawia się następująco:

 • Walne Zebranie Członków obradowało 11 razy podejmując 79 uchwał;
 • Zarząd obradował 60 razy podejmując 240 uchwał;
 • Komisja Rewizyjna obradowała 7 razy podejmując 32 uchwały;
 • Rada obradowała 28 razy podejmując 575 uchwał;
 • w Biurze LGD zatrudniano 7 osób na 6,05 etatów;
 • z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób;
 • na wykonanie zadań zawarto 460 umów, w tym 17 wieloletnich, 11 o pracę, 119 o dzieło, 313 - zlecenia;
 • 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski.

W latach 2009-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 20 projektów na wartość 3.537.603,26 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 3.386.343,64 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to:

 • 59 szkoleń w trakcie 82 dni, 2.427 osobodni (6,6 roku 1 osoby);
 • 43 spotkania i warsztaty animacyjne w ciągu 32 dni, 647 osobodni,
 • powstało 13 Planów Odnowy Miejscowości, 4 zarejestrowane stowarzyszenia;
 • 16 wizyt studyjnych w ciągu 33 dni, 491 osobodni, w tym 7 wyjazdowych w ciągu 17 dni, 223 osobodni;
 • 26 imprez promocyjnych w ciągu 44 dni, 1738 osobodni;
 • 28 wydań 26 publikacji w 102.870 egz.;
 • 4 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski, www.kanalelblaski.eu, www.partnerstwo.questing.pl;
 • 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 3737,9 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazów typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. Wartość infrastruktury na szlakach rowerowych wynosi 205.122 zł;
 • 13 kontroli działalności LGD;
 • 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie.

Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość.

S.Pańczuk