Zmieniony program IV warsztatów strategicznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgUprzejmie informuję, że ulega zmianie program IV warsztatów strategicznych w związku z dokumentami konkursowymi na wybór LSR. Zmieniony program warsztatów obejmuje:

1) Dyskusję i ostateczne ustalenie celów i budżetu LSR

2) Określenie grup defaworyzowanych

3) Wypracowanie Planu komunikacji z beneficjentami operacji (grupami docelowymi)

4) Wypracowanie planu szkoleń rady i pracowników biura LGD

5) Wypracowanie wytycznych do kryteriów oceny operacji dla Rady i Regulaminu organizacyjnego Rady.

S. Pańczuk