Plan włączenia społeczności lokalnej w planowanie LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgW zakładce OGŁOSZENIA został zamieszczony plan włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Obejmuje on:

1. Opis przygotowania LSR

2. Opis zatrudnienia

3. Zasady funkcjonowania biura zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR

4. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

5. Harmonogram spotkań konsultacyjnych

S.Pańczuk