Konsultacje LSR c.d.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'cache/multithumb_thumbs/b_100_150_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg'
There was a problem loading image 'cache/multithumb_thumbs/b_100_150_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg'

b_100_150_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgKontynuujemy konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR) na lata 2016-2023 w kolejnych gminach, na które serdecznie zapraszamy:

Godkowo - 11 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy, godz. 10:00-12:00 i 13:00-15:00

Wola Kamieńska - 14 września 2015 roku, świetlica wiejska - godz. 10:00-12:00.

Markusy - 15 września 2015 roku, sala sesyjna w Urzędzie Gminy w Markusach - godz. 10:00-12:00.

W programie:

1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego

2. Partycypacyjny charakter Lokalnej Strategii Rozwoju

3. Diagnoza obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z poszczególnych gmin

2. Weryfikacja analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

3. Weryfikacja problemów i celów (drzewa problemów i drzewa celów)

4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb mieszkańców gmin

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski