Konsultacji LSR c.d.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgKontynuujemy konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR) na lata 2016-2023 w kolejnych gminach, na które serdecznie zapraszamy:

Gronowo Elbląskie - 7 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy - godz. 10:00-12:00.

Pasłęk - 8 września 2015 roku, sala rycerska w Urzędzie Miejskim w Pasłęku - godz. 10:00-12:00.

Kisielice - 9 września 2015 roku, Sala Arkadia, ul. Polna 1 - godz. 12:00-14:00.

Zalewo 10 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy - godz. 10:00-12:00

Godkowo - 11 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy, godz. 10:00-12:00

Program przewiduje:

1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego

2. Partycypacyjny charakter Lokalnej Strategii Rozwoju

3. Diagnoza obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z poszczególnych gmin

2. Weryfikację analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

3. Weryfikację problemów i celów (drzewa problemów i drzewa celów)

4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb mieszkańców gmin

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu