Pracowite wakacje w Helenowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PO_FIO.jpgMieszkańcy Helenowa w Gminie Elbląg zafundowali sobie pracowite wakacje: wspólnymi siłami, przy pomocy środków otrzymanych w ramach mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO oraz Wójta Gminy Elbląg tworzą plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców „pod chmurką”.

Prace trwają od maja 2015 roku i są na ukończeniu. Najpierw było porządkowanie ternu, oczyszczanie go z chwastów i samosiewek potem wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni ziemią. W sierpniu przywieziono piasek i wyposażenie, a 29 sierpnia 2015 roku o godz. 16.00 planowane jest uroczyste otwarcie.

Plac zabaw, który powstaje na działce wspólnoty mieszkającej w Helenowie będzie pierwszym, stworzonym przez mieszkańców, wyposażonym w urządzenia placem zabaw niepublicznym (wg Prawa budowlanego), ale służącym wszystkim mieszkańcom. Będzie to jedyne w tym osiedlu miejsce, gdzie będą mogły bezpiecznie bawić się dzieci i spotykać się ich opiekunowie. Adresaci przedsięwzięcia: mali i duzi zakasali rękawy i mimo upałów pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Efekty już cieszą mieszkańców i wyzwalają potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia.

Zaczęło się niepozornie od rozmowy z dziećmi, które biegając między opłotkami, marzyły o boisku i miejscu do zabawy. Ziarenko padło na podatny grunt… Konkurs na tzw. małe projekty FIO, sprawił, że niemożliwe mogło stać się realne. Mieszkańcy chcieli zaryzykować…. Kilka rozmów, trochę pozytywnie zakręconych mieszkańców popegeerowskiego osiedla i społeczników ze Stowarzyszenia IWA, ułatwiło wyłonienie się nieformalnej grupy Aktywne Helenowo: Piotr Dudkiewicz, Zbigniew Rosikiewicz, Anna i Leszek Wlazło. Otwartość Pani Stanisławy Pańczuk prezesa LGD Łączy Nas Kanał Elbląski, przychylność Pani Genowefy Kwoczek Wójta Gminy Elbląg, postawa Pani Elżbiety Mieczkowskiej radnej Gminy Elbląg i determinacja mieszkańców Helenowa zaowocowały napisaniem w marcu wniosku We wspólnocie siła. Później nerwowe czekanie na wyniki i radość, że otrzymaliśmy środki. Na realizację: pozyskane z FIO 4.998 zł, dodatkowe 1.000 zł od Wójta Gminy Elbląg oraz gotowość wolontariuszy do wielogodzinnej pracy. Wszystko to razem przyniosło niespodziewany, nawet dla małych pomysłodawców - efekt!!!

Głównym celem projektu We wspólnocie siła, realizowanym ze środków programu mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej w ramach FIO oraz Wójta Gminy Elbląg było zorganizowanie placu zabaw dla dzieci i miejsca rodzinnych spotkań na działce wspólnoty w Helenowie. Ze środków „FIO Warmia Mazury Lokalnie” zostały zakupione huśtawki, zjeżdżalnia, wieża piratów, mostek, piaskownica, ławki i stoły, Wójt Gminy Elbląg współfinansował zadanie, przeznaczając środki na rekultywację terenu i przygotowanie miejsca do posadowienia wyposażenia placu zabaw. Wszystkie elementy zostały poskładane i zamontowane w ramach pracy własnej wolontariuszy - mieszkańców Helenowa.

Działania realizowane w projekcie mają na celu:

- ułatwienie dostępu do miejsc zabawy dla dzieci i ich rodzin,

- pokazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,

- popularyzowanie współpracy i współdziałania,

- integrację mieszkańców Helenowa i sąsiednich miejscowości,

-zacieśnienie współpracy między nieformalną grupą Aktywne Helenowo a Stowarzyszeniem IWA  z Władysławowa.

Stowarzyszenie IWA-Intergracja–Współpraca-Aktywność z Władysławowa udzieliło realizatorom zadania, tj. grupie nieformalnej Aktywne Helenowo osobowości prawnej i pomocy merytorycznej przy składaniu wniosku i koordynowaniu działaniami.

Przed nami organizacja uroczystego otwarcia placu zabaw i miejsca spotkań, które przyjmie formę spotkania sportowo-rekreacyjnego na świeżym powietrzu. Zapraszamy 29 sierpnia 2015 roku o godz. 16.00!

Źródło: Stowarzyszenie IWA-Intergracja–Współpraca-Aktywność we Władysławowie