Konsultacje LSR w Rychlikach, Miłomłynie i Suszu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgPrzypominam o konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR) na lata 2016-2023 i serdecznie zapraszam na konsultacje LSR dla GMIN:

Rychliki - Biblioteka Publiczna w Rychlikach, 24 sierpnia 2015 roku, godz. 10:00-12:00.

Miłomłyn -  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, 25 sierpnia 2015 roku. godz. 15:00-17:00

Susz - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Suszu, 26 sierpnia 2015 roku, godz. 16:00-18:00

Program przewiduje:

1. Omówienie diagnozy obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z Gminy Rychliki

2. Weryfikację analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

3. Weryfikację problemów i celów (drzewa problemów i drzewa celów)

4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb mieszkańców gmin

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu